Facebook Pixel

Pomoc zdalna

Pobierz program Pomocy Zdalnej Pobierz program Pomocy Zdalnej


Jeżeli masz jakiś problem techniczny z naszym urządzeniem skontaktuj się z działem naszej pomocy technicznej: [email protected]. Dział pomocy technicznej dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.   Nasz konsultant spróbuje rozwiązać twój problem najszybciej jak to będzie możliwe. W szczególnych przypadkach po weryfikacji problemu konsultant może zaproponować skorzystanie z pomocy zdalnej. Wówczas wykona odpowiednią diagnostykę i konfigurację bezpośrednio na Państwa komputerze z wykorzystaniem zdalnego pulpitu. Usługa nie jest dostępna dla wszystkich rodzajów urządzeń. Przed pobraniem oprogramowania do pomocy zdalnej skontaktuj się z naszym konsultantem.  

REGULAMIN POMOCY ZDALNEJ

  

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji usługi Pomocy Zdalnej jest ciągły dostęp komputera Klienta do sieci Internet. W niektórych przypadkach uzyskanie dostępu do sieci Internet (np. połączenie przez sieć komórkową) może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które ponosi Klient.
 2. Pomoc udzielana jest jedynie w zakresie konfiguracji urządzeń których dystrybutorem jest BrandLineGroup sp. z o. o. w ramach dołączonych do urządzeń aplikacji producenta oraz przeglądarki internetowej. Pomoc nie obejmuje konfiguracji sieciowej oraz jakichkolwiek innych konfiguracji systemowych komputera (np. wgrywanie czy aktualizacja sterowników).
 3. Konsultant realizujący usługę nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem pomocy zdalnej.
 4. Klient oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem oraz sprzętem, na którym będzie wykonywana usługa pomocy zdalnej.
 5. Udzielana pomoc jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami za wyjątkiem ewentualnych opłat za dostęp do sieci Internet po stronie klienta.
 6. Warunkiem udzielenia Pomocy Zdalnej jest pobranie i instalacja przez Klienta oprogramowania Team Viewer, które pobrać można na stronie https://www.ov.overmax.eu/pomoc-zdalna
 7. Korzystanie z aplikacji Team Viewer jest bezpłatne i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta (w ramach licencji niekomercyjnej).
 8. Klient udostępnia swój komputer konsultantowi każdorazowo, na podstawie widocznego na ekranie klucza i hasła. W dostępnym dla klienta oknie dialogowym klient w każdej chwili może przerwać połączenie. Skorzystanie z Pomocy Zdalnej oznacza dostęp konsultanta do klawiatury i kursora ekranowego komputera Klienta.
 9. Każdorazowa Pomoc Zdalna musi odbywać się z jednoczesnym prowadzeniem rozmowy z konsultantem w ramach infolinii technicznej producenta pod numerem 61 653 12 93.
 10. Do udzielenia Pomocy Zdalnej Klient musi wyrazić zgodę na oświadczenie dotyczące Pomocy Zdalnej, które przedstawi konsultant podczas rozmowy oraz zaakceptować Regulamin Pomocy Zdalnej.
 11. Klient w każdej chwili może poinformować konsultanta o chęci przerwania połączenia bez podawania przyczyny bądź samodzielnie je przerwać bez uprzedzenia. Po wyłączeniu programu do pomocy konsultant nie ma możliwości ponownego połączenia się z komputerem Klienta.
 12. Klient zobowiązuje się, że podczas trwania całego procesu Pomocy Zdalnej będzie obserwował działania konsultanta oraz współpracował z nim w trakcie trwania Pomocy Zdalnej.
 13. Firma nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych pracami związanymi z Pomocą Zdalną. Klient ma obowiązek wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych we własnym zakresie.
 14. Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone przez "złośliwe" oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta. Działanie tego typu programów może spowodować usunięcie ważnych plików, na co nie mamy wpływu.
 15. Ilość sesji w ramach Pomocy Zdalnej jest ograniczona. Decyzja na temat możliwości podjęcia działań w ramach Pomocy Zdalnej jest każdorazowo podejmowana przez konsultanta działu obsługi klienta Overmax podczas rozmowy telefonicznej na infolinii. Pomoc zdalna nie jest dostępna na żądanie klienta. Skorzystanie z pomocy zdalnej możliwe jest tylko w przypadku gdy konsultant techniczny podczas rozmowy telefonicznej uzna takie rozwiązanie za konieczne. Klient nie może żądać udzielenia pomocy za pomocą połączenia zdalnego gdyż jest to usługa dodatkowa, bezpłatna i nie jest świadczona obligatoryjnie.
 16. Skorzystanie z usługi Pomocy Zdalnej jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.

Wszelkie zapytania bądź zastrzeżenia należy zgłaszać pod adresem [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyżej wymienionym regulaminie bez uprzedniego powiadomienia. Data utworzenia: 01.09.2018